فناوری و اطلاعت تکاملی گلمیخ سقف عرشه فولادی

فناوری و اطلاعت تکاملی گلمیخ سقف عرشه فولادی

آزمایشات گلمیخ سقف عرشه فولادی فناوری و اطلاعت تکاملی گلمیخ سقف عرشه فولادی آزمایش خمش گل میخ ها باید با یکی از روشهای خمش تا ۳۰ درجه در جهات مختلف تا مرحله شکست آزمایش می شوند یا اینکه گلمیخ آرا تا ۹۰ درجه نسبت به محور اولیه خم می کنند در هر حال جهت تایید…

فروش گلمیخ بایر ایرانیان

فروش گلمیخ فروش گلمیخ سقف عرشه فولادی بایر ایرانیان به صورت سراسری صورت میگیرد. هدف از این مطالعه تعیین تأثیر نیروی عادی در یک تخته پل کامپوزیت بتونی از جنس استیل بر روی هر دو سختی برشی گل میخ سر است که در صفحه زیرین عرشه کامپوزیت جوش داده شده و فرایند آسیب به عرشه…

سقف عرشه فولادی

کاربرد گلمیخ در سقف عرشه فولادی | مشخصات گلمیخ استاندارد

گلمیخ چیست ؟ برای اتصال عرشه فولادی به بقیه اجزا، از میل پایه هایی به نام گلمیخ استفاده میشود. برشگیرهای گلمیخ در سقف عرشه فولادی وظیفه تحمل تنش برشی و انتقال آن را بعهده دارند. میتوان گفت مهمترین نقش را در پروسه اجرای سقف عرشه فولادی گلمیخ ایفا میکند. یک گلمیخ استاندارد چه ویژگی هایی…

استادولدینگ

دستگاه استادولدینگ چیست ؟ جوشکاری گلمیخ چگونه انجام میشود ؟

در این بخش قصد داریم تا به بررسی دقیق دستگاه استادولدینگ بپردازیم و شما را با نحوه عملکرد این دستگاه آشنا سازیم. گلمیخ رابط میان ورق گالوانیزه و بتن است و در واقع همان نقش برشگیرها را ایفا می‌کنند. قطر این برشگیرها ۲۰ میلی متر و ارتفاعشان بسته به نوع کار متفاوت و متنوع است.…

بایدها ونبایدهای گلمیخ های ساختمانی

گل میخ های برشگیر در یک سازه کامپوزیت نقش بسیار مهم وغیر قابل اغماضی را بعهده دارند “تحمل تنش برشی وانتقال آن” در واقع گل میخ برشگیر مهمترین قطعه در یک سازه کامپوزیت است. استفاده از گل میخ برشگیر غیر استاندارد با توجه به نقش بسیار مهمی که درسازه برعهده دارد از نظر فنی فاجعه…

گلمیخ های برشگیر ساختمانی بایدها ونبایدها

گلمیخ های برشگیر ساختمانی بایدها ونبایدها گل میخ های برشگیر در یک سازه کامپوزیت نقش بسیار مهمی را بعهده دارند “تحمل تنش برشی وانتقال آن” در واقع گل میخ برشگیر مهمترین و اساسی ترین قطعه در یک سازه کامپوزیت است. استفاده از گلمیخ برشگیر غیر استاندارد با توجه به نقش بسیار مهمی که درسازه برعهده…