آیا به مشاوره نیاز دارید؟ برای تماس کلیک کنید
75383 021

زمان و نحوه نصب سرامیک گل میخ ها و نحوه تثبیت آن روی بال تیر ها چگونه است؟ آیا بجای سرامیک می توان از جایگزین دیگری استفاده نمود؟ آیا قبل از بتن ریزی سقف باید سرامیک را برداشت؟

سرامیک ها همان وظیفه روکش در الکترود را بر عهده دارند سرامیک جهت  محافظت از حوضچه جوش و جلوگیری از پراکندگی آن مورد استفاده قرار می گیرند.

حین نصب گل میخ توسط اپراتور در قسمت انتهایی گل میخ قرار گرفته و پس از فرایند جوشکاری و سرد شدن حوضچه مذاب با ضربه شکسته می شوند. سقف قبل از بتن ریزی بایستی بطور کامل از آنها و هر شی اضافی دیگری پاک شود.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.