مزایای اصلی

o       حذف مراحل قالب‌بندی و شمع‌گذاری:

عرشه‌های فولادی بر نقش سازه‌ای خود، به عنوان قالب ماندگار نیز ایفای نقش و بار زنده هنگام ساخت و وزن بتن خیس را تحمل می‌نمایند. برش آسان و نصب سریع و ساده این عرشه‌ها، موجب افزایش سرعت و بازدهی در مرحله اجرای سازه می‌گردد.

o       کاهش مصرف فولاد بتن:

انتخاب بهینه عرشه، سبب کاهش ضخامت دال، تعداد تیرهای فرعی و میزان آرماتورهای دال شده و در نتیجه مقاطع تیرهای اصلی و ستونها سبکتر خواهند شد، که این موضوع موجب کاهش قابل توجه میزان فولاد و بتن مصرفی در سازه می‌گردد.

o       بهبود عملکرد سقف در هنگام زلزله:

در سقفهای متال دک (کامپوزیت عرشه فولادی)، یکپارچگی مناسبی بین اجزای سازه‌ای بر قرار می‌باشد، در تنیجه این سیستم از صلبیت کافی در مقابل نیروهای جانبی برخوردار است.

o       کاهش خسارات جانی و مالی در هنگام وقوع زلزله و آتش‌سوزی از سوانح رایج در هنگام وقوع زلزله سقوط اجزاء غیرسازه‌ای سقف، نظیر بلوکهای سفالی می‌باشد.

همچنین در سازه‌هایی که از بلوک یونولیتی استفاده می‌شود، در هنگام آتش سوزی گازهای خطرناکی مساعد می‌شود، که تلفات جانی در پی خواهد داشت.

o       ایجاد سکوی کار مناسب و ایمن در زمان اجرا

عرشه‌های فولادی ، با ایجاد یک سکوی کار دائمی ، ایمنی را در زمان اجرا ارتقاء می‌بخشند.

o       پیوستگی و یکدست بودن سطح زیرین سقف

سیستم سقف MCD، دارای سطح زیرین یکدست و یکنواخت می‌باشد. در کاربری‌هایی نظیر پارکینگ، می‌توان این سقف‌ها را بدون هیچ‌گونه پوشش زیرین (سقف کاذب) به کار برد، چراکه با توجه به صیقلی بودن عرشه‌ها ، نور در برخورد با آنها بازتاب بیشتری داشته و از این طریق با مصرف انرژی کمتری می توان روشنایی را تامین نمود.

o       کاهش هزینه های کلی

به طور کلی، استفاده از روش‌های صنعتی‌سازی از جمله سیستم MCD، باعث کاهش زمان اجرا، پرت مصالح، هزینه های جاری و در نتیجه کاهش کلی هزینه‌های پروژه می‌گردد.

o       وزن کم و قابلیت حمل آسان

عرشه‌ها سبک و دارای صلبیت  بالا می‌باشند که این خصوصیات موجب سهولت در حمل و نقل آنها می‌گردد.

o       نصب ساده و سریع

معمولاً نصب عرشه‌ها به سادگی و بدون نیاز به تجهیزات خاصی انجام می‌پذیرد.

طراحی سقف های MCD

طراحی این سقف‌ها در دو مرحله ذیل انجام می‌گیرد:

حین ساخت

در این مرحله، مقطع و ضخامت عرشه باید به گونه‌ای انتخاب گردند که عرشه توانایی تحمل بارهای هنگام ساخت شامل وزن بتم خیس، تجهیزات و نیروی انسانی را داشته باشد.

بهره برداری

برجستگی‌های تعبیه شده بر روی عرشه، موجب ایجاد پیوستگی بیشتر با بتن و عملکرد آن به عنوان فولاد کششی می‌گردد. در این مرحله، بایستی کنترلهای لازم از جمله کفایت مقطع در برابر بارهای وارده، کشش، فشار، تغییر شکل، ارتعاش و … انجام گیرند.

o       طراحی تیرهای فرعی در سیستم MCD

فاصله بین تیرهای فرعی در این سیستم، تابعی از مقطع عرشه، ضخامت بتن، بارهای وارده و … می‌باشد. طراحی تیرهای فرعی نیز نظیر مقطع سقف، در دو مرحله حین ساخت و بهره‌برداری صورت می‌گیرد. کنترل تغییر شکل و ارتعاش تیرهای فرعی نیز الزامی است.

o       طراحی گلمیخ

محاسبه ارتفاع، قطر، تعداد و فواصل بین گلمیخ‌ها بایستی مطابق با آیین‌نامه‌های معتبر انجام گیرد. در سازه‌های فولادی، می‌توان تیرهای فرعی و یا تیرهای اصلی با اتصال مفصلی را به صورت کامپوزیت طراحی نمود. در این صورت بایستی شرایط عملکرد کامپوزیت را فراهم نمود. یکی از مواردی که بایستی به آن توجه داشت، اطمینان از صحت آرایش و تعداد گلمیخ‌ها می‌باشد. گروه صنعتی‌بازرگانی‌پایادک از گلمیخ‌های استاندارد استفاده می‌کند،که به وسیله دستگاه جوش گلمیخ Stud Welding Machine برروی بال‌فوقانی تیر ذوب می‌شوند. قطر این گلمیخ‌ها بایستی از ۲۰میلیمتر کمتر و حداقل ارتفاع آنها نیز، ۴ سانتیمتربیشتر از عمق عرشه باشد.

o       میلگرد حرارتی

مطابق آیین‌نامه‌های معتبر، برای جلوگیری از ترک‌خوردگی بین بایستی از شبکه میلگرد حرارتی استفاده نمود. نوع و فاصله میلگردهای این شبکه از سطح فوقانی دال، به ضخامت دال بستگی دارد.

o       میلگرد حریق

مقاطع S.AP و C.AP به میزان ۳۰دقیقه در برابر آتش مقاوم می‌باشند. جهت افزایش این بازه زمانی، بایستی از میلگردهای تقویتی استفاده نمود.

مقطع B.AP مدت زمان بیشتری در برابر آتش مقاوم بوده که میزان آن با توجه به ضخامت دال بتنی‌تعیین می‌گردد.

ضخامت دال و میلگردهای تقویتی آتش، بر اساس مدت زمان مورد نیاز برای مقاومت در برابر آتش محاسبه می‌گردند.

برای افزایش مقاومت در برابر آتش به میزان بیشتر از ۲ساعت، معمولاً از پوشش‌های محافظ، زیرین عرشه پاشیده می‌شود، استفاده می‌گردد.