بخش مهندسین محاسب:

پروژه های ارجاع شده به بایرایرانیان درصورت نیاز،مجدداً براساس سیستم سقف عرشه فولادی محاسبه گردیده وسازه را بصورت کاملاً بهینه طراحی وسبک سازی می نمایند ودر قالب یک طرح کامل به کار فرما ارائه می گردد.

معرفی بخش های مختلف شرکت بایرایرانیان:

شرکت بایرایرانیان با بهره گیری از متخصصین با تجربه وحرفه ای براساس آخرین تکنولوژی روز واستانداردهای داخلی وخارجی اقدام به ارائه خدمات مهندسی زیر می نماید:

بخش های فنی مهندسی ومشاوره طراحی

بخش اجرای پروژه

بخش کنترل کیفیت،ساخت واجرا

بازرگانی و فروش

بخش مالی واداری

بخش تحقیقات وتوسعه

بخش خدمات مهندسی:

این شرکت اقدام به تهیه نرم افزار طراحی سقف های عرشه فولادی metal deck به نامBRنموده که منطبق بر آیین نامه ایران و آمریکا می باشد.همانطور که می دانیم نرم افزارهای طراحی SAP…،ETABS فقط توزیع بار را در سقف های کامپوزیت وعرشه فولادی انجام داده وتیرهای سقف را طراحی نمی کند ،ولی برای طراحی خود سقف واجرای آن نیاز به نرم افزارهای جانبی دیگری می باشد که این شرکت اقدام به تهیه این نرم افزار نموده ودر پروژه ها اقدام به طراحی سقف های عرشه فولادی می نماید.

بخش کنترل کیفیت،ساخت واجراء

شرکت بایر ایرانیان با همکاری کارشناسان مجرب در تمامی مراحل ساخت واجرای سقف عرشه فولادی اقدام به کنترل تمامی ضوابت اجرایی آیین نامه کیفیت جوشکاری و… می نماید

بخش فروش وبازرگانی

فعالیت این بخش شامل بازاریابی پروژه های ساختمانی در خصوص سقف عرشه فولادی بوده است که مدیریت مربوطه وپرسنل آموزش دیده اقدام به ارائه اطلاعات اولیه در این خصوص نموده وهمچین در صورت نیاز کارفرمای محترم به فروش ورق فرم داده شده نیز می نمایند.