آیا به مشاوره نیاز دارید؟ برای تماس کلیک کنید
75383 021

خصوصیات ورق گالوانیزه

علت پدید آمدن لکه های سیاه رنگ بر قسمتهایی از سطح

ورق

گالوانیزه :

 

شایعترین و اصلی ترین علت بوجود آمدن لکه های سیاه بر سطح ورق گالوانیزه ساییده شدن سطوح

و صفحات رول بر یکدیگر میباشد.

رول هایی که کیپ پیچیده نشده باشند در زمان حمل و بعلت تکانها ، لرزش مدام و لغزش سطوح ورق بر یکدیگر دچار این مساله خواهند شد که البته در این مورد پوشش گالوانیزه آسیبی نخواهد دید و لکه سیاه صرفا تغییر رنگ بر اثر سایش است و با ابزار یا شیئی فلزی قابل تراشیده شدن و برداشته شدن از سطح ورق خواهد بود.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.